Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 92 23 115 -
28/01 kl 01 117 25 142 -
28/01 kl 02 137 23 160 -
28/01 kl 03 146 25 171 -
28/01 kl 04 141 23 164 -
28/01 kl 05 124 23 147 -
28/01 kl 06 99 25 124 -
28/01 kl 07 72 20 92 -
28/01 kl 08 51 23 74 -
28/01 kl 09 42 21 63 -
28/01 kl 10 47 21 68 -
28/01 kl 11 66 22 88 -
28/01 kl 12 94 20 114 -
28/01 kl 13 123 20 143 -
28/01 kl 14 148 17 165 -
28/01 kl 15 161 17 178 -
28/01 kl 16 161 16 177 -
28/01 kl 17 146 16 162 -
28/01 kl 18 121 15 136 -
28/01 kl 19 92 12 104 -
28/01 kl 20 67 11 78 -
28/01 kl 21 51 12 63 -
28/01 kl 22 48 12 60 -
28/01 kl 23 58 13 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 155 179 178 177
Laveste vannstand 57 44 55 60 61
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm