Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 103 121 115 -
28/01 kl 01 130 147 142 -
28/01 kl 02 148 166 160 -
28/01 kl 03 157 174 171 -
28/01 kl 04 152 170 164 -
28/01 kl 05 136 151 147 -
28/01 kl 06 109 126 124 -
28/01 kl 07 83 101 92 -
28/01 kl 08 60 80 74 -
28/01 kl 09 50 74 63 -
28/01 kl 10 54 74 68 -
28/01 kl 11 73 95 88 -
28/01 kl 12 103 123 114 -
28/01 kl 13 131 150 143 -
28/01 kl 14 157 178 165 -
28/01 kl 15 167 187 178 -
28/01 kl 16 167 188 177 -
28/01 kl 17 152 175 162 -
28/01 kl 18 127 152 136 -
28/01 kl 19 96 125 104 -
28/01 kl 20 71 98 78 -
28/01 kl 21 53 84 63 -
28/01 kl 22 51 82 60 -
28/01 kl 23 61 94 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 159 180 188 190
Laveste vannstand 53 41 47 50 44
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm