Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 107 115 111 112
28/01 kl 01 134 142 139 139
28/01 kl 02 154 160 158 157
28/01 kl 03 164 171 166 167
28/01 kl 04 159 164 164 163
28/01 kl 05 142 147 144 146
28/01 kl 06 117 124 121 120
28/01 kl 07 88 92 92 91
28/01 kl 08 70 74 72 72
28/01 kl 09 58 63 64 63
28/01 kl 10 66 68 66 66
28/01 kl 11 81 88 88 85
28/01 kl 12 111 114 116 112
28/01 kl 13 138 143 143 137
28/01 kl 14 163 165 170 166
28/01 kl 15 175 178 179 173
28/01 kl 16 173 177 177 175
28/01 kl 17 158 162 159 161
28/01 kl 18 133 136 134 136
28/01 kl 19 103 104 107 106
28/01 kl 20 79 78 80 81
28/01 kl 21 63 63 64 64
28/01 kl 22 62 60 62 63
28/01 kl 23 72 71 74 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 166 155 179 178 177
Max fra modell: 25.01 18 166 154 177 179 180
Max fra modell: 25.01 12 165 152 179 175 180
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm