Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 11 29 23 -
28/01 kl 01 13 30 25 -
28/01 kl 02 11 29 23 -
28/01 kl 03 11 28 25 -
28/01 kl 04 11 29 23 -
28/01 kl 05 12 27 23 -
28/01 kl 06 10 27 25 -
28/01 kl 07 11 29 20 -
28/01 kl 08 9 29 23 -
28/01 kl 09 8 32 21 -
28/01 kl 10 7 27 21 -
28/01 kl 11 7 29 22 -
28/01 kl 12 9 29 20 -
28/01 kl 13 8 27 20 -
28/01 kl 14 9 30 17 -
28/01 kl 15 6 26 17 -
28/01 kl 16 6 27 16 -
28/01 kl 17 6 29 16 -
28/01 kl 18 6 31 15 -
28/01 kl 19 4 33 12 -
28/01 kl 20 4 31 11 -
28/01 kl 21 2 33 12 -
28/01 kl 22 3 34 12 -
28/01 kl 23 3 36 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 7 29 36 35
Laveste værets virkning -3 -9 -3 2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm