Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 78 13 91 -
29/01 kl 01 104 14 118 -
29/01 kl 02 127 15 142 -
29/01 kl 03 141 15 156 -
29/01 kl 04 144 17 161 -
29/01 kl 05 133 14 147 -
29/01 kl 06 112 15 127 -
29/01 kl 07 85 17 102 -
29/01 kl 08 61 16 77 -
29/01 kl 09 45 21 66 -
29/01 kl 10 43 18 61 -
29/01 kl 11 56 19 75 -
29/01 kl 12 79 16 95 -
29/01 kl 13 108 15 123 -
29/01 kl 14 135 18 153 -
29/01 kl 15 154 15 169 -
29/01 kl 16 161 16 177 -
29/01 kl 17 153 16 169 -
29/01 kl 18 133 17 150 -
29/01 kl 19 106 18 124 -
29/01 kl 20 79 17 96 -
29/01 kl 21 58 18 76 -
29/01 kl 22 49 12 61 -
29/01 kl 23 52 13 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 155 179 178 177
Laveste vannstand 57 44 55 60 61
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm