Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 78 112 91 -
29/01 kl 01 104 139 118 -
29/01 kl 02 125 159 142 -
29/01 kl 03 140 174 156 -
29/01 kl 04 141 173 161 -
29/01 kl 05 132 160 147 -
29/01 kl 06 107 135 127 -
29/01 kl 07 85 107 102 -
29/01 kl 08 59 85 77 -
29/01 kl 09 46 68 66 -
29/01 kl 10 44 70 61 -
29/01 kl 11 56 81 75 -
29/01 kl 12 81 108 95 -
29/01 kl 13 111 138 123 -
29/01 kl 14 138 167 153 -
29/01 kl 15 160 186 169 -
29/01 kl 16 165 190 177 -
29/01 kl 17 157 183 169 -
29/01 kl 18 137 163 150 -
29/01 kl 19 108 135 124 -
29/01 kl 20 83 106 96 -
29/01 kl 21 61 85 76 -
29/01 kl 22 51 77 61 -
29/01 kl 23 53 79 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 159 180 188 190
Laveste vannstand 53 41 47 50 44
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm