Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 93 91 93 92
29/01 kl 01 117 118 117 118
29/01 kl 02 141 142 139 141
29/01 kl 03 156 156 154 157
29/01 kl 04 157 161 157 158
29/01 kl 05 147 147 146 145
29/01 kl 06 126 127 127 127
29/01 kl 07 101 102 98 99
29/01 kl 08 77 77 74 73
29/01 kl 09 62 66 58 59
29/01 kl 10 60 61 56 53
29/01 kl 11 73 75 70 70
29/01 kl 12 97 95 91 88
29/01 kl 13 127 123 120 119
29/01 kl 14 156 153 150 148
29/01 kl 15 175 169 170 168
29/01 kl 16 183 177 180 180
29/01 kl 17 175 169 171 167
29/01 kl 18 156 150 156 156
29/01 kl 19 127 124 128 126
29/01 kl 20 100 96 99 99
29/01 kl 21 80 76 80 79
29/01 kl 22 69 61 67 65
29/01 kl 23 73 65 70 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 166 155 179 178 177
Max fra modell: 25.01 18 166 154 177 179 180
Max fra modell: 25.01 12 165 152 179 175 180
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm