Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 -2 22 20 32
25/01 kl 14 3 23 26 32
25/01 kl 15 7 19 26 27
25/01 kl 16 12 9 21 22
25/01 kl 17 17 -4 13 17
25/01 kl 18 19 -15 4 9
25/01 kl 19 15 -14 1 -1
25/01 kl 20 8 -15 -7 -8
25/01 kl 21 0 -20 -20 -9
25/01 kl 22 -6 -22 -28 -11
25/01 kl 23 -8 -20 -28 -14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 51 85 24 35
Laveste vannstand -28 -24 5 -8 -3
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm