Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 -5 -19 -24 -18
26/01 kl 01 1 -21 -20 -19
26/01 kl 02 6 -24 -18 -17
26/01 kl 03 9 -22 -13 -16
26/01 kl 04 11 -20 -9 -14
26/01 kl 05 14 -14 0 -6
26/01 kl 06 15 -13 2 4
26/01 kl 07 12 -7 5 -
26/01 kl 08 4 1 5 -
26/01 kl 09 -4 16 12 -
26/01 kl 10 -9 13 4 -
26/01 kl 11 -11 16 5 -
26/01 kl 12 -10 27 17 -
26/01 kl 13 -5 29 24 -
26/01 kl 14 1 11 12 -
26/01 kl 15 5 -3 2 -
26/01 kl 16 8 0 8 -
26/01 kl 17 11 5 16 -
26/01 kl 18 15 6 21 -
26/01 kl 19 16 3 19 -
26/01 kl 20 10 17 27 -
26/01 kl 21 2 49 51 -
26/01 kl 22 -4 54 50 -
26/01 kl 23 -8 46 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 51 85 24 35
Laveste vannstand -28 -24 5 -8 -3
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm