Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -28 -25 -24 -18
26/01 kl 01 -25 -22 -20 -19
26/01 kl 02 -23 -18 -18 -17
26/01 kl 03 -16 -11 -13 -16
26/01 kl 04 -9 -5 -9 -14
26/01 kl 05 -5 1 0 -6
26/01 kl 06 -2 4 2 4
26/01 kl 07 1 8 5 -
26/01 kl 08 -1 9 5 -
26/01 kl 09 -2 5 12 -
26/01 kl 10 -7 1 4 -
26/01 kl 11 -1 8 5 -
26/01 kl 12 3 14 17 -
26/01 kl 13 8 18 24 -
26/01 kl 14 14 25 12 -
26/01 kl 15 22 37 2 -
26/01 kl 16 25 46 8 -
26/01 kl 17 24 46 16 -
26/01 kl 18 27 50 21 -
26/01 kl 19 29 54 19 -
26/01 kl 20 29 52 27 -
26/01 kl 21 30 45 51 -
26/01 kl 22 35 46 50 -
26/01 kl 23 37 56 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 56 88 36 47
Laveste vannstand -32 -28 -1 -10 -9
Avvik gult nivå -82 -52 -20 -72 -61
Avvik orange nivå -108 -78 -46 -98 -87
Avvik rødt nivå -118 -88 -56 -108 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm