Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 -18 -24 -24 -25
26/01 kl 01 -19 -20 -21 -20
26/01 kl 02 -17 -18 -18 -20
26/01 kl 03 -16 -13 -13 -14
26/01 kl 04 -14 -9 -9 -7
26/01 kl 05 -6 0 -2 0
26/01 kl 06 4 2 1 1
26/01 kl 07 14 5 5 3
26/01 kl 08 15 5 4 8
26/01 kl 09 8 12 8 11
26/01 kl 10 2 4 8 7
26/01 kl 11 4 5 13 20
26/01 kl 12 9 17 21 27
26/01 kl 13 11 24 16 12
26/01 kl 14 8 12 9 0
26/01 kl 15 1 2 7 9
26/01 kl 16 -3 8 18 13
26/01 kl 17 7 16 20 12
26/01 kl 18 17 21 15 14
26/01 kl 19 26 19 24 30
26/01 kl 20 33 27 46 44
26/01 kl 21 36 51 54 53
26/01 kl 22 31 50 35 39
26/01 kl 23 27 38 37 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 26 51 85 24 35
Max fra modell: 25.01 18 25 54 95 27 49
Max fra modell: 25.01 12 25 53 92 20 48
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm