Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -23 -20 -19 -13
26/01 kl 01 -26 -23 -21 -20
26/01 kl 02 -29 -24 -24 -23
26/01 kl 03 -25 -20 -22 -25
26/01 kl 04 -20 -16 -20 -25
26/01 kl 05 -19 -13 -14 -20
26/01 kl 06 -17 -11 -13 -11
26/01 kl 07 -11 -4 -7 -
26/01 kl 08 -5 5 1 -
26/01 kl 09 2 9 16 -
26/01 kl 10 2 10 13 -
26/01 kl 11 10 19 16 -
26/01 kl 12 13 24 27 -
26/01 kl 13 13 23 29 -
26/01 kl 14 13 24 11 -
26/01 kl 15 17 32 -3 -
26/01 kl 16 17 38 0 -
26/01 kl 17 13 35 5 -
26/01 kl 18 12 35 6 -
26/01 kl 19 13 38 3 -
26/01 kl 20 19 42 17 -
26/01 kl 21 28 43 49 -
26/01 kl 22 39 50 54 -
26/01 kl 23 45 64 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 64 79 25 42
Laveste værets virkning -24 -29 5 -6 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm