Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -8 56 48 -
27/01 kl 01 -3 71 68 -
27/01 kl 02 4 62 66 -
27/01 kl 03 9 38 47 -
27/01 kl 04 10 53 63 -
27/01 kl 05 11 72 83 -
27/01 kl 06 13 63 76 -
27/01 kl 07 13 59 72 -
27/01 kl 08 8 77 85 -
27/01 kl 09 0 67 67 -
27/01 kl 10 -6 39 33 -
27/01 kl 11 -10 42 32 -
27/01 kl 12 -10 59 49 -
27/01 kl 13 -8 46 38 -
27/01 kl 14 -2 27 25 -
27/01 kl 15 4 31 35 -
27/01 kl 16 6 42 48 -
27/01 kl 17 8 22 30 -
27/01 kl 18 11 7 18 -
27/01 kl 19 14 22 36 -
27/01 kl 20 12 26 38 -
27/01 kl 21 5 10 15 -
27/01 kl 22 -2 7 5 -
27/01 kl 23 -7 17 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 51 85 24 35
Laveste vannstand -28 -24 5 -8 -3
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm