Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -9 15 6 -
28/01 kl 01 -8 5 -3 -
28/01 kl 02 -2 8 6 -
28/01 kl 03 6 17 23 -
28/01 kl 04 10 14 24 -
28/01 kl 05 10 -5 5 -
28/01 kl 06 11 1 12 -
28/01 kl 07 13 8 21 -
28/01 kl 08 11 1 12 -
28/01 kl 09 4 1 5 -
28/01 kl 10 -3 10 7 -
28/01 kl 11 -8 9 1 -
28/01 kl 12 -10 7 -3 -
28/01 kl 13 -10 2 -8 -
28/01 kl 14 -6 9 3 -
28/01 kl 15 0 11 11 -
28/01 kl 16 4 2 6 -
28/01 kl 17 6 5 11 -
28/01 kl 18 7 3 10 -
28/01 kl 19 11 -4 7 -
28/01 kl 20 12 1 13 -
28/01 kl 21 8 4 12 -
28/01 kl 22 1 -1 0 -
28/01 kl 23 -5 2 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 51 85 24 35
Laveste vannstand -28 -24 5 -8 -3
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm