Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -9 6 -3 -
29/01 kl 01 -10 12 2 -
29/01 kl 02 -8 13 5 -
29/01 kl 03 0 9 9 -
29/01 kl 04 7 13 20 -
29/01 kl 05 9 13 22 -
29/01 kl 06 10 10 20 -
29/01 kl 07 12 17 29 -
29/01 kl 08 13 19 32 -
29/01 kl 09 9 21 30 -
29/01 kl 10 2 24 26 -
29/01 kl 11 -5 26 21 -
29/01 kl 12 -8 29 21 -
29/01 kl 13 -10 29 19 -
29/01 kl 14 -10 25 15 -
29/01 kl 15 -5 27 22 -
29/01 kl 16 1 27 28 -
29/01 kl 17 4 25 29 -
29/01 kl 18 5 24 29 -
29/01 kl 19 8 22 30 -
29/01 kl 20 11 24 35 -
29/01 kl 21 11 22 33 -
29/01 kl 22 6 17 23 -
29/01 kl 23 -1 14 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 51 85 24 35
Laveste vannstand -28 -24 5 -8 -3
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm