Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 69 22 91 103
25/01 kl 14 74 23 97 103
25/01 kl 15 78 19 97 98
25/01 kl 16 83 9 92 93
25/01 kl 17 88 -4 84 88
25/01 kl 18 90 -15 75 80
25/01 kl 19 86 -14 72 70
25/01 kl 20 79 -15 64 63
25/01 kl 21 71 -20 51 62
25/01 kl 22 65 -22 43 60
25/01 kl 23 63 -20 43 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 122 156 95 106
Laveste vannstand 43 47 76 63 68
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm