Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 91 91 91 103
25/01 kl 14 96 97 97 103
25/01 kl 15 95 97 97 98
25/01 kl 16 93 95 92 93
25/01 kl 17 84 85 84 88
25/01 kl 18 74 76 75 80
25/01 kl 19 71 73 72 70
25/01 kl 20 62 64 64 63
25/01 kl 21 48 51 51 62
25/01 kl 22 42 44 43 60
25/01 kl 23 39 42 43 57

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 127 159 107 118
Laveste vannstand 39 43 70 61 62
Avvik gult nivå -82 -52 -20 -72 -61
Avvik orange nivå -108 -78 -46 -98 -87
Avvik rødt nivå -118 -88 -56 -108 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm