Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 22 22 22 34
25/01 kl 14 22 23 23 29
25/01 kl 15 17 19 19 20
25/01 kl 16 10 12 9 10
25/01 kl 17 -4 -3 -4 0
25/01 kl 18 -16 -14 -15 -10
25/01 kl 19 -15 -13 -14 -16
25/01 kl 20 -17 -15 -15 -16
25/01 kl 21 -23 -20 -20 -9
25/01 kl 22 -23 -21 -22 -5
25/01 kl 23 -24 -21 -20 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 64 79 25 42
Laveste værets virkning -24 -29 5 -6 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm