Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 66 -19 47 53
26/01 kl 01 72 -21 51 52
26/01 kl 02 77 -24 53 54
26/01 kl 03 80 -22 58 55
26/01 kl 04 82 -20 62 57
26/01 kl 05 85 -14 71 65
26/01 kl 06 86 -13 73 75
26/01 kl 07 83 -7 76 -
26/01 kl 08 75 1 76 -
26/01 kl 09 67 16 83 -
26/01 kl 10 62 13 75 -
26/01 kl 11 60 16 76 -
26/01 kl 12 61 27 88 -
26/01 kl 13 66 29 95 -
26/01 kl 14 72 11 83 -
26/01 kl 15 76 -3 73 -
26/01 kl 16 79 0 79 -
26/01 kl 17 82 5 87 -
26/01 kl 18 86 6 92 -
26/01 kl 19 87 3 90 -
26/01 kl 20 81 17 98 -
26/01 kl 21 73 49 122 -
26/01 kl 22 67 54 121 -
26/01 kl 23 63 46 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 122 156 95 106
Laveste vannstand 43 47 76 63 68
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm