Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 43 46 47 53
26/01 kl 01 46 49 51 52
26/01 kl 02 48 53 53 54
26/01 kl 03 55 60 58 55
26/01 kl 04 62 66 62 57
26/01 kl 05 66 72 71 65
26/01 kl 06 69 75 73 75
26/01 kl 07 72 79 76 -
26/01 kl 08 70 80 76 -
26/01 kl 09 69 76 83 -
26/01 kl 10 64 72 75 -
26/01 kl 11 70 79 76 -
26/01 kl 12 74 85 88 -
26/01 kl 13 79 89 95 -
26/01 kl 14 85 96 83 -
26/01 kl 15 93 108 73 -
26/01 kl 16 96 117 79 -
26/01 kl 17 95 117 87 -
26/01 kl 18 98 121 92 -
26/01 kl 19 100 125 90 -
26/01 kl 20 100 123 98 -
26/01 kl 21 101 116 122 -
26/01 kl 22 106 117 121 -
26/01 kl 23 108 127 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 127 159 107 118
Laveste vannstand 39 43 70 61 62
Avvik gult nivå -82 -52 -20 -72 -61
Avvik orange nivå -108 -78 -46 -98 -87
Avvik rødt nivå -118 -88 -56 -108 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm