Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 53 47 47 46
26/01 kl 01 52 51 50 51
26/01 kl 02 54 53 53 51
26/01 kl 03 55 58 58 57
26/01 kl 04 57 62 62 64
26/01 kl 05 65 71 69 71
26/01 kl 06 75 73 72 72
26/01 kl 07 85 76 76 74
26/01 kl 08 86 76 75 79
26/01 kl 09 79 83 79 82
26/01 kl 10 73 75 79 78
26/01 kl 11 75 76 84 91
26/01 kl 12 80 88 92 98
26/01 kl 13 82 95 87 83
26/01 kl 14 79 83 80 71
26/01 kl 15 72 73 78 80
26/01 kl 16 68 79 89 84
26/01 kl 17 78 87 91 83
26/01 kl 18 88 92 86 85
26/01 kl 19 97 90 95 101
26/01 kl 20 104 98 117 115
26/01 kl 21 107 122 125 124
26/01 kl 22 102 121 106 110
26/01 kl 23 98 109 108 117

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 97 122 156 95 106
Max fra modell: 25.01 18 96 125 166 98 120
Max fra modell: 25.01 12 96 124 163 91 119
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm