Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 63 56 119 -
27/01 kl 01 68 71 139 -
27/01 kl 02 75 62 137 -
27/01 kl 03 80 38 118 -
27/01 kl 04 81 53 134 -
27/01 kl 05 82 72 154 -
27/01 kl 06 84 63 147 -
27/01 kl 07 84 59 143 -
27/01 kl 08 79 77 156 -
27/01 kl 09 71 67 138 -
27/01 kl 10 65 39 104 -
27/01 kl 11 61 42 103 -
27/01 kl 12 61 59 120 -
27/01 kl 13 63 46 109 -
27/01 kl 14 69 27 96 -
27/01 kl 15 75 31 106 -
27/01 kl 16 77 42 119 -
27/01 kl 17 79 22 101 -
27/01 kl 18 82 7 89 -
27/01 kl 19 85 22 107 -
27/01 kl 20 83 26 109 -
27/01 kl 21 76 10 86 -
27/01 kl 22 69 7 76 -
27/01 kl 23 64 17 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 122 156 95 106
Laveste vannstand 43 47 76 63 68
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm