Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 111 136 119 -
27/01 kl 01 117 144 139 -
27/01 kl 02 126 153 137 -
27/01 kl 03 128 159 118 -
27/01 kl 04 126 155 134 -
27/01 kl 05 127 152 154 -
27/01 kl 06 129 155 147 -
27/01 kl 07 129 157 143 -
27/01 kl 08 125 146 156 -
27/01 kl 09 118 135 138 -
27/01 kl 10 115 131 104 -
27/01 kl 11 108 128 103 -
27/01 kl 12 101 118 120 -
27/01 kl 13 96 113 109 -
27/01 kl 14 102 117 96 -
27/01 kl 15 102 120 106 -
27/01 kl 16 96 113 119 -
27/01 kl 17 92 108 101 -
27/01 kl 18 94 110 89 -
27/01 kl 19 101 117 107 -
27/01 kl 20 98 113 109 -
27/01 kl 21 85 100 86 -
27/01 kl 22 74 90 76 -
27/01 kl 23 70 87 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 127 159 107 118
Laveste vannstand 39 43 70 61 62
Avvik gult nivå -82 -52 -20 -72 -61
Avvik orange nivå -108 -78 -46 -98 -87
Avvik rødt nivå -118 -88 -56 -108 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm