Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 48 73 56 -
27/01 kl 01 49 76 71 -
27/01 kl 02 51 78 62 -
27/01 kl 03 48 79 38 -
27/01 kl 04 45 74 53 -
27/01 kl 05 45 70 72 -
27/01 kl 06 45 71 63 -
27/01 kl 07 45 73 59 -
27/01 kl 08 46 67 77 -
27/01 kl 09 47 64 67 -
27/01 kl 10 50 66 39 -
27/01 kl 11 47 67 42 -
27/01 kl 12 40 57 59 -
27/01 kl 13 33 50 46 -
27/01 kl 14 33 48 27 -
27/01 kl 15 27 45 31 -
27/01 kl 16 19 36 42 -
27/01 kl 17 13 29 22 -
27/01 kl 18 12 28 7 -
27/01 kl 19 16 32 22 -
27/01 kl 20 15 30 26 -
27/01 kl 21 9 24 10 -
27/01 kl 22 5 21 7 -
27/01 kl 23 6 23 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 64 79 25 42
Laveste værets virkning -24 -29 5 -6 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm