Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 62 15 77 -
28/01 kl 01 63 5 68 -
28/01 kl 02 69 8 77 -
28/01 kl 03 77 17 94 -
28/01 kl 04 81 14 95 -
28/01 kl 05 81 -5 76 -
28/01 kl 06 82 1 83 -
28/01 kl 07 84 8 92 -
28/01 kl 08 82 1 83 -
28/01 kl 09 75 1 76 -
28/01 kl 10 68 10 78 -
28/01 kl 11 63 9 72 -
28/01 kl 12 61 7 68 -
28/01 kl 13 61 2 63 -
28/01 kl 14 65 9 74 -
28/01 kl 15 71 11 82 -
28/01 kl 16 75 2 77 -
28/01 kl 17 77 5 82 -
28/01 kl 18 78 3 81 -
28/01 kl 19 82 -4 78 -
28/01 kl 20 83 1 84 -
28/01 kl 21 79 4 83 -
28/01 kl 22 72 -1 71 -
28/01 kl 23 66 2 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 122 156 95 106
Laveste vannstand 43 47 76 63 68
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm