Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 67 80 77 -
28/01 kl 01 63 77 68 -
28/01 kl 02 63 79 77 -
28/01 kl 03 76 92 94 -
28/01 kl 04 86 97 95 -
28/01 kl 05 79 94 76 -
28/01 kl 06 77 96 83 -
28/01 kl 07 83 100 92 -
28/01 kl 08 81 96 83 -
28/01 kl 09 71 90 76 -
28/01 kl 10 63 80 78 -
28/01 kl 11 61 80 72 -
28/01 kl 12 64 80 68 -
28/01 kl 13 63 80 63 -
28/01 kl 14 68 87 74 -
28/01 kl 15 74 96 82 -
28/01 kl 16 76 100 77 -
28/01 kl 17 79 100 82 -
28/01 kl 18 74 98 81 -
28/01 kl 19 76 103 78 -
28/01 kl 20 80 107 84 -
28/01 kl 21 78 101 83 -
28/01 kl 22 74 94 71 -
28/01 kl 23 68 91 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 127 159 107 118
Laveste vannstand 39 43 70 61 62
Avvik gult nivå -82 -52 -20 -72 -61
Avvik orange nivå -108 -78 -46 -98 -87
Avvik rødt nivå -118 -88 -56 -108 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm