Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 76 77 70 71
28/01 kl 01 75 68 59 66
28/01 kl 02 79 77 81 77
28/01 kl 03 84 94 98 90
28/01 kl 04 86 95 84 81
28/01 kl 05 82 76 74 72
28/01 kl 06 81 83 88 86
28/01 kl 07 86 92 91 86
28/01 kl 08 88 83 73 73
28/01 kl 09 84 76 78 79
28/01 kl 10 77 78 82 79
28/01 kl 11 70 72 69 66
28/01 kl 12 66 68 60 62
28/01 kl 13 65 63 71 65
28/01 kl 14 66 74 82 75
28/01 kl 15 71 82 78 72
28/01 kl 16 75 77 77 70
28/01 kl 17 76 82 86 87
28/01 kl 18 77 81 84 86
28/01 kl 19 82 78 75 78
28/01 kl 20 85 84 81 86
28/01 kl 21 82 83 89 91
28/01 kl 22 77 71 81 77
28/01 kl 23 75 68 73 69

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 97 122 156 95 106
Max fra modell: 25.01 18 96 125 166 98 120
Max fra modell: 25.01 12 96 124 163 91 119
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm