Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 5 18 15 -
28/01 kl 01 0 14 5 -
28/01 kl 02 -6 10 8 -
28/01 kl 03 -1 15 17 -
28/01 kl 04 5 16 14 -
28/01 kl 05 -2 13 -5 -
28/01 kl 06 -5 14 1 -
28/01 kl 07 -1 16 8 -
28/01 kl 08 -1 14 1 -
28/01 kl 09 -4 15 1 -
28/01 kl 10 -5 12 10 -
28/01 kl 11 -2 17 9 -
28/01 kl 12 3 19 7 -
28/01 kl 13 2 19 2 -
28/01 kl 14 3 22 9 -
28/01 kl 15 3 25 11 -
28/01 kl 16 1 25 2 -
28/01 kl 17 2 23 5 -
28/01 kl 18 -4 20 3 -
28/01 kl 19 -6 21 -4 -
28/01 kl 20 -3 24 1 -
28/01 kl 21 -1 22 4 -
28/01 kl 22 2 22 -1 -
28/01 kl 23 2 25 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 64 79 25 42
Laveste værets virkning -24 -29 5 -6 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm