Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 6 68 -
29/01 kl 01 61 12 73 -
29/01 kl 02 63 13 76 -
29/01 kl 03 71 9 80 -
29/01 kl 04 78 13 91 -
29/01 kl 05 80 13 93 -
29/01 kl 06 81 10 91 -
29/01 kl 07 83 17 100 -
29/01 kl 08 84 19 103 -
29/01 kl 09 80 21 101 -
29/01 kl 10 73 24 97 -
29/01 kl 11 66 26 92 -
29/01 kl 12 63 29 92 -
29/01 kl 13 61 29 90 -
29/01 kl 14 61 25 86 -
29/01 kl 15 66 27 93 -
29/01 kl 16 72 27 99 -
29/01 kl 17 75 25 100 -
29/01 kl 18 76 24 100 -
29/01 kl 19 79 22 101 -
29/01 kl 20 82 24 106 -
29/01 kl 21 82 22 104 -
29/01 kl 22 77 17 94 -
29/01 kl 23 70 14 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 122 156 95 106
Laveste vannstand 43 47 76 63 68
Avvik gult nivå -82 -57 -23 -84 -73
Avvik orange nivå -108 -83 -49 -110 -99
Avvik rødt nivå -118 -93 -59 -120 -109
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm