Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 62 86 68 -
29/01 kl 01 63 87 73 -
29/01 kl 02 67 90 76 -
29/01 kl 03 76 97 80 -
29/01 kl 04 85 106 91 -
29/01 kl 05 87 110 93 -
29/01 kl 06 90 110 91 -
29/01 kl 07 91 116 100 -
29/01 kl 08 92 116 103 -
29/01 kl 09 93 113 101 -
29/01 kl 10 86 110 97 -
29/01 kl 11 78 103 92 -
29/01 kl 12 76 101 92 -
29/01 kl 13 75 99 90 -
29/01 kl 14 75 101 86 -
29/01 kl 15 79 107 93 -
29/01 kl 16 85 109 99 -
29/01 kl 17 90 113 100 -
29/01 kl 18 90 118 100 -
29/01 kl 19 91 116 101 -
29/01 kl 20 93 118 106 -
29/01 kl 21 91 118 104 -
29/01 kl 22 81 112 94 -
29/01 kl 23 71 103 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 127 159 107 118
Laveste vannstand 39 43 70 61 62
Avvik gult nivå -82 -52 -20 -72 -61
Avvik orange nivå -108 -78 -46 -98 -87
Avvik rødt nivå -118 -88 -56 -108 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm