Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 0 24 6 -
29/01 kl 01 2 26 12 -
29/01 kl 02 4 27 13 -
29/01 kl 03 5 26 9 -
29/01 kl 04 7 28 13 -
29/01 kl 05 7 30 13 -
29/01 kl 06 9 29 10 -
29/01 kl 07 8 33 17 -
29/01 kl 08 8 32 19 -
29/01 kl 09 13 33 21 -
29/01 kl 10 13 37 24 -
29/01 kl 11 12 37 26 -
29/01 kl 12 13 38 29 -
29/01 kl 13 14 38 29 -
29/01 kl 14 14 40 25 -
29/01 kl 15 13 41 27 -
29/01 kl 16 13 37 27 -
29/01 kl 17 15 38 25 -
29/01 kl 18 14 42 24 -
29/01 kl 19 12 37 22 -
29/01 kl 20 11 36 24 -
29/01 kl 21 9 36 22 -
29/01 kl 22 4 35 17 -
29/01 kl 23 1 33 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 64 79 25 42
Laveste værets virkning -24 -29 5 -6 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm