Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 -2 21 19 30
25/01 kl 14 5 22 27 32
25/01 kl 15 8 18 26 27
25/01 kl 16 11 8 19 21
25/01 kl 17 17 -5 12 18
25/01 kl 18 21 -16 5 11
25/01 kl 19 17 -15 2 -3
25/01 kl 20 8 -16 -8 -10
25/01 kl 21 0 -21 -21 -10
25/01 kl 22 -6 -22 -28 -10
25/01 kl 23 -8 -21 -29 -16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 50 86 24 35
Laveste vannstand -29 -27 4 -10 -4
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm