Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 19 19 19 30
25/01 kl 14 26 27 27 32
25/01 kl 15 24 26 26 27
25/01 kl 16 20 22 19 21
25/01 kl 17 12 13 12 18
25/01 kl 18 4 6 5 11
25/01 kl 19 1 3 2 -3
25/01 kl 20 -10 -8 -8 -10
25/01 kl 21 -24 -21 -21 -10
25/01 kl 22 -30 -28 -28 -10
25/01 kl 23 -33 -30 -29 -16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 55 88 37 48
Laveste vannstand -33 -31 -2 -11 -10
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm