Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 28 - - 20
25/01 kl 13 30 19 18 18
25/01 kl 14 32 27 26 26
25/01 kl 15 27 26 25 25
25/01 kl 16 21 19 18 18
25/01 kl 17 18 12 11 11
25/01 kl 18 11 5 4 4
25/01 kl 19 -3 2 1 1
25/01 kl 20 -10 -8 -9 -8
25/01 kl 21 -10 -21 -22 -21
25/01 kl 22 -10 -28 -29 -29
25/01 kl 23 -16 -29 -30 -31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 27 50 86 24 35
Max fra modell: 25.01 18 26 53 96 26 49
Max fra modell: 25.01 12 26 52 93 21 48
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm