Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 -7 -20 -27 -19
26/01 kl 01 0 -22 -22 -20
26/01 kl 02 8 -25 -17 -18
26/01 kl 03 10 -23 -13 -16
26/01 kl 04 10 -21 -11 -16
26/01 kl 05 13 -15 -2 -9
26/01 kl 06 17 -14 3 4
26/01 kl 07 14 -8 6 -
26/01 kl 08 5 0 5 -
26/01 kl 09 -4 15 11 -
26/01 kl 10 -8 12 4 -
26/01 kl 11 -11 15 4 -
26/01 kl 12 -11 26 15 -
26/01 kl 13 -6 28 22 -
26/01 kl 14 2 10 12 -
26/01 kl 15 7 -4 3 -
26/01 kl 16 8 -1 7 -
26/01 kl 17 10 4 14 -
26/01 kl 18 16 5 21 -
26/01 kl 19 17 2 19 -
26/01 kl 20 11 16 27 -
26/01 kl 21 2 48 50 -
26/01 kl 22 -4 54 50 -
26/01 kl 23 -8 45 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 50 86 24 35
Laveste vannstand -29 -27 4 -10 -4
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm