Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -31 -28 -27 -19
26/01 kl 01 -27 -24 -22 -20
26/01 kl 02 -22 -17 -17 -18
26/01 kl 03 -16 -11 -13 -16
26/01 kl 04 -11 -7 -11 -16
26/01 kl 05 -7 -1 -2 -9
26/01 kl 06 -1 5 3 4
26/01 kl 07 2 9 6 -
26/01 kl 08 -1 9 5 -
26/01 kl 09 -3 4 11 -
26/01 kl 10 -7 1 4 -
26/01 kl 11 -2 7 4 -
26/01 kl 12 1 12 15 -
26/01 kl 13 6 16 22 -
26/01 kl 14 14 25 12 -
26/01 kl 15 23 38 3 -
26/01 kl 16 24 45 7 -
26/01 kl 17 22 44 14 -
26/01 kl 18 27 50 21 -
26/01 kl 19 29 54 19 -
26/01 kl 20 29 52 27 -
26/01 kl 21 29 44 50 -
26/01 kl 22 34 45 50 -
26/01 kl 23 36 55 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 55 88 37 48
Laveste vannstand -33 -31 -2 -11 -10
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm