Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 -19 -27 -27 -28
26/01 kl 01 -20 -22 -23 -22
26/01 kl 02 -18 -17 -17 -19
26/01 kl 03 -16 -13 -13 -14
26/01 kl 04 -16 -11 -11 -9
26/01 kl 05 -9 -2 -4 -1
26/01 kl 06 4 3 2 2
26/01 kl 07 14 6 6 4
26/01 kl 08 16 5 4 8
26/01 kl 09 7 11 7 10
26/01 kl 10 0 4 8 7
26/01 kl 11 2 4 12 19
26/01 kl 12 6 15 19 25
26/01 kl 13 11 22 14 10
26/01 kl 14 10 12 9 0
26/01 kl 15 0 3 8 11
26/01 kl 16 -6 7 17 12
26/01 kl 17 2 14 18 10
26/01 kl 18 19 21 15 14
26/01 kl 19 22 19 24 30
26/01 kl 20 34 27 46 44
26/01 kl 21 38 50 53 52
26/01 kl 22 31 50 34 39
26/01 kl 23 24 37 36 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 27 50 86 24 35
Max fra modell: 25.01 18 26 53 96 26 49
Max fra modell: 25.01 12 26 52 93 21 48
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm