Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -9 55 46 -
27/01 kl 01 -5 70 65 -
27/01 kl 02 4 61 65 -
27/01 kl 03 10 37 47 -
27/01 kl 04 11 52 63 -
27/01 kl 05 11 71 82 -
27/01 kl 06 14 62 76 -
27/01 kl 07 15 58 73 -
27/01 kl 08 10 76 86 -
27/01 kl 09 0 66 66 -
27/01 kl 10 -7 38 31 -
27/01 kl 11 -10 41 31 -
27/01 kl 12 -11 58 47 -
27/01 kl 13 -9 45 36 -
27/01 kl 14 -3 26 23 -
27/01 kl 15 5 30 35 -
27/01 kl 16 7 41 48 -
27/01 kl 17 7 21 28 -
27/01 kl 18 10 6 16 -
27/01 kl 19 15 21 36 -
27/01 kl 20 14 25 39 -
27/01 kl 21 6 9 15 -
27/01 kl 22 -2 6 4 -
27/01 kl 23 -7 16 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 50 86 24 35
Laveste vannstand -29 -27 4 -10 -4
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm