Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 38 63 46 -
27/01 kl 01 43 70 65 -
27/01 kl 02 54 81 65 -
27/01 kl 03 57 88 47 -
27/01 kl 04 55 84 63 -
27/01 kl 05 55 80 82 -
27/01 kl 06 58 84 76 -
27/01 kl 07 59 87 73 -
27/01 kl 08 55 76 86 -
27/01 kl 09 46 63 66 -
27/01 kl 10 42 58 31 -
27/01 kl 11 36 56 31 -
27/01 kl 12 28 45 47 -
27/01 kl 13 23 40 36 -
27/01 kl 14 29 44 23 -
27/01 kl 15 31 49 35 -
27/01 kl 16 25 42 48 -
27/01 kl 17 19 35 28 -
27/01 kl 18 21 37 16 -
27/01 kl 19 30 46 36 -
27/01 kl 20 28 43 39 -
27/01 kl 21 14 29 15 -
27/01 kl 22 2 18 4 -
27/01 kl 23 -2 15 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 55 88 37 48
Laveste vannstand -33 -31 -2 -11 -10
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm