Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 27 46 64 61
27/01 kl 01 36 65 66 58
27/01 kl 02 53 65 42 49
27/01 kl 03 65 47 51 54
27/01 kl 04 60 63 81 81
27/01 kl 05 53 82 76 74
27/01 kl 06 57 76 61 59
27/01 kl 07 58 73 81 83
27/01 kl 08 47 86 96 93
27/01 kl 09 37 66 53 51
27/01 kl 10 29 31 23 28
27/01 kl 11 29 31 46 49
27/01 kl 12 23 47 51 50
27/01 kl 13 20 36 23 24
27/01 kl 14 24 23 21 19
27/01 kl 15 28 35 48 43
27/01 kl 16 30 48 48 42
27/01 kl 17 26 28 16 16
27/01 kl 18 30 16 18 21
27/01 kl 19 33 36 49 43
27/01 kl 20 29 39 34 30
27/01 kl 21 22 15 6 9
27/01 kl 22 15 4 10 12
27/01 kl 23 8 9 16 12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 27 50 86 24 35
Max fra modell: 25.01 18 26 53 96 26 49
Max fra modell: 25.01 12 26 52 93 21 48
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm