Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 47 72 55 -
27/01 kl 01 48 75 70 -
27/01 kl 02 50 77 61 -
27/01 kl 03 47 78 37 -
27/01 kl 04 44 73 52 -
27/01 kl 05 44 69 71 -
27/01 kl 06 44 70 62 -
27/01 kl 07 44 72 58 -
27/01 kl 08 45 66 76 -
27/01 kl 09 46 63 66 -
27/01 kl 10 49 65 38 -
27/01 kl 11 46 66 41 -
27/01 kl 12 39 56 58 -
27/01 kl 13 32 49 45 -
27/01 kl 14 32 47 26 -
27/01 kl 15 26 44 30 -
27/01 kl 16 18 35 41 -
27/01 kl 17 12 28 21 -
27/01 kl 18 11 27 6 -
27/01 kl 19 15 31 21 -
27/01 kl 20 14 29 25 -
27/01 kl 21 8 23 9 -
27/01 kl 22 4 20 6 -
27/01 kl 23 5 22 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 63 78 24 41
Laveste værets virkning -25 -30 4 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm