Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -10 14 4 -
28/01 kl 01 -9 4 -5 -
28/01 kl 02 -3 8 5 -
28/01 kl 03 6 16 22 -
28/01 kl 04 11 13 24 -
28/01 kl 05 11 -6 5 -
28/01 kl 06 11 0 11 -
28/01 kl 07 14 7 21 -
28/01 kl 08 14 0 14 -
28/01 kl 09 6 0 6 -
28/01 kl 10 -3 9 6 -
28/01 kl 11 -8 8 0 -
28/01 kl 12 -10 6 -4 -
28/01 kl 13 -11 1 -10 -
28/01 kl 14 -8 8 0 -
28/01 kl 15 0 10 10 -
28/01 kl 16 6 1 7 -
28/01 kl 17 6 4 10 -
28/01 kl 18 6 2 8 -
28/01 kl 19 11 -5 6 -
28/01 kl 20 14 0 14 -
28/01 kl 21 10 3 13 -
28/01 kl 22 1 -2 -1 -
28/01 kl 23 -5 1 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 50 86 24 35
Laveste vannstand -29 -27 4 -10 -4
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm