Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -9 5 -4 -
29/01 kl 01 -11 11 0 -
29/01 kl 02 -9 12 3 -
29/01 kl 03 -1 8 7 -
29/01 kl 04 8 12 20 -
29/01 kl 05 11 12 23 -
29/01 kl 06 10 9 19 -
29/01 kl 07 12 16 28 -
29/01 kl 08 15 18 33 -
29/01 kl 09 11 20 31 -
29/01 kl 10 2 23 25 -
29/01 kl 11 -5 25 20 -
29/01 kl 12 -9 28 19 -
29/01 kl 13 -11 28 17 -
29/01 kl 14 -11 24 13 -
29/01 kl 15 -6 26 20 -
29/01 kl 16 1 26 27 -
29/01 kl 17 5 24 29 -
29/01 kl 18 4 23 27 -
29/01 kl 19 6 21 27 -
29/01 kl 20 12 23 35 -
29/01 kl 21 13 21 34 -
29/01 kl 22 7 16 23 -
29/01 kl 23 -1 13 12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 50 86 24 35
Laveste vannstand -29 -27 4 -10 -4
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm