Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 70 21 91 102
25/01 kl 14 77 22 99 104
25/01 kl 15 80 18 98 99
25/01 kl 16 83 8 91 93
25/01 kl 17 89 -5 84 90
25/01 kl 18 93 -16 77 83
25/01 kl 19 89 -15 74 69
25/01 kl 20 80 -16 64 62
25/01 kl 21 72 -21 51 62
25/01 kl 22 66 -22 44 62
25/01 kl 23 64 -21 43 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 122 158 96 107
Laveste vannstand 43 45 76 62 68
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm