Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 91 91 91 102
25/01 kl 14 98 99 99 104
25/01 kl 15 96 98 98 99
25/01 kl 16 92 94 91 93
25/01 kl 17 84 85 84 90
25/01 kl 18 76 78 77 83
25/01 kl 19 73 75 74 69
25/01 kl 20 62 64 64 62
25/01 kl 21 48 51 51 62
25/01 kl 22 42 44 44 62
25/01 kl 23 39 42 43 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 127 160 109 120
Laveste vannstand 39 41 70 61 62
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm