Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 100 - - 92
25/01 kl 13 102 91 90 90
25/01 kl 14 104 99 98 98
25/01 kl 15 99 98 97 97
25/01 kl 16 93 91 90 90
25/01 kl 17 90 84 83 83
25/01 kl 18 83 77 76 76
25/01 kl 19 69 74 73 73
25/01 kl 20 62 64 63 64
25/01 kl 21 62 51 50 51
25/01 kl 22 62 44 43 43
25/01 kl 23 56 43 42 41

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 99 122 158 96 107
Max fra modell: 25.01 18 98 125 168 98 121
Max fra modell: 25.01 12 98 124 165 93 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm