Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 21 21 21 32
25/01 kl 14 21 22 22 27
25/01 kl 15 16 18 18 19
25/01 kl 16 9 11 8 10
25/01 kl 17 -5 -4 -5 1
25/01 kl 18 -17 -15 -16 -10
25/01 kl 19 -16 -14 -15 -20
25/01 kl 20 -18 -16 -16 -18
25/01 kl 21 -24 -21 -21 -10
25/01 kl 22 -24 -22 -22 -4
25/01 kl 23 -25 -22 -21 -8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 63 78 24 41
Laveste værets virkning -25 -30 4 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm