Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 65 -20 45 53
26/01 kl 01 72 -22 50 52
26/01 kl 02 80 -25 55 54
26/01 kl 03 82 -23 59 56
26/01 kl 04 82 -21 61 56
26/01 kl 05 85 -15 70 63
26/01 kl 06 89 -14 75 76
26/01 kl 07 86 -8 78 -
26/01 kl 08 77 0 77 -
26/01 kl 09 68 15 83 -
26/01 kl 10 64 12 76 -
26/01 kl 11 61 15 76 -
26/01 kl 12 61 26 87 -
26/01 kl 13 66 28 94 -
26/01 kl 14 74 10 84 -
26/01 kl 15 79 -4 75 -
26/01 kl 16 80 -1 79 -
26/01 kl 17 82 4 86 -
26/01 kl 18 88 5 93 -
26/01 kl 19 89 2 91 -
26/01 kl 20 83 16 99 -
26/01 kl 21 74 48 122 -
26/01 kl 22 68 54 122 -
26/01 kl 23 64 45 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 122 158 96 107
Laveste vannstand 43 45 76 62 68
Avvik gult nivå -84 -61 -25 -87 -76
Avvik orange nivå -115 -92 -56 -118 -107
Avvik rødt nivå -131 -108 -72 -134 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm