Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 41 44 45 53
26/01 kl 01 45 48 50 52
26/01 kl 02 50 55 55 54
26/01 kl 03 56 61 59 56
26/01 kl 04 61 65 61 56
26/01 kl 05 65 71 70 63
26/01 kl 06 71 77 75 76
26/01 kl 07 74 81 78 -
26/01 kl 08 71 81 77 -
26/01 kl 09 69 76 83 -
26/01 kl 10 65 73 76 -
26/01 kl 11 70 79 76 -
26/01 kl 12 73 84 87 -
26/01 kl 13 78 88 94 -
26/01 kl 14 86 97 84 -
26/01 kl 15 95 110 75 -
26/01 kl 16 96 117 79 -
26/01 kl 17 94 116 86 -
26/01 kl 18 99 122 93 -
26/01 kl 19 101 126 91 -
26/01 kl 20 101 124 99 -
26/01 kl 21 101 116 122 -
26/01 kl 22 106 117 122 -
26/01 kl 23 108 127 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 127 160 109 120
Laveste vannstand 39 41 70 61 62
Avvik gult nivå -84 -56 -23 -74 -63
Avvik orange nivå -115 -87 -54 -105 -94
Avvik rødt nivå -131 -103 -70 -121 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm