Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 53 45 45 44
26/01 kl 01 52 50 49 50
26/01 kl 02 54 55 55 53
26/01 kl 03 56 59 59 58
26/01 kl 04 56 61 61 63
26/01 kl 05 63 70 68 71
26/01 kl 06 76 75 74 74
26/01 kl 07 86 78 78 76
26/01 kl 08 88 77 76 80
26/01 kl 09 79 83 79 82
26/01 kl 10 72 76 80 79
26/01 kl 11 74 76 84 91
26/01 kl 12 78 87 91 97
26/01 kl 13 83 94 86 82
26/01 kl 14 82 84 81 72
26/01 kl 15 72 75 80 83
26/01 kl 16 66 79 89 84
26/01 kl 17 74 86 90 82
26/01 kl 18 91 93 87 86
26/01 kl 19 94 91 96 102
26/01 kl 20 106 99 118 116
26/01 kl 21 110 122 125 124
26/01 kl 22 103 122 106 111
26/01 kl 23 96 109 108 117

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 99 122 158 96 107
Max fra modell: 25.01 18 98 125 168 98 121
Max fra modell: 25.01 12 98 124 165 93 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm